Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Haslev-Faxe Jagtforening har følgende oplysninger om dig som medlem:

Navn, adresse, telefonnummer, og/eller mobilnummer, e-mail adresse, fødselsdato (ikke CPR. nr.), køn og indmeldelsesdato.

Danmarks Jægerforbund er den primære databehandler for Haslev-Faxe Jagtforening, i det foreningen modtager medlemslister med ovenfor nævnte medlemsdata fra DJ.

Der er indgået og underkrevet databehandleraftale mellem foreningen og DJ.

I mindre omfang registreres også navne og e-mail adresser på nyhedsbrevmodtagere der ikke er medlem af foreningen. Disse data registreres direkte af Haslev-Faxe Jagtforening.

Dataansvarlig for Haslev-Faxe Jagtforening er kasserer Jacob Nielsen, Vestergade 9, 4690 Haslev.

Medlemsoplysninger benyttes til foreningens medlemdshåndtering, herunder kontigentopkrævning, kontakt til medlemmer som led i foreningens aktivieter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning. F.eks. udsendelse af nyhedsbrev via e-mail. Opfyldelse af lovkrav.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berittigede (legetime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
 • Du kan til en hver tid forlange at dine personoplysninger slettes.
 • Du kan til en hver tid forlange indsigt i dine personoplysninger.